Gerunda

En el primer terç del s. I aC neix una ciutat de nova planta: Gerunda. La seva fundació respon a l’objectiu de controlar el camí nord-sud, per on passava la Via Heràclia o Via Augusta, el gran eix de comunicació entre Hispània, les Gàl·lies i Itàlia.
Vols descobrir las restes de la ciutat romana de Girona? Vols fer un itinerari virtual per les restes arquitectòniques que poden observar-se encara en la Girona actual?