Pel pont que toca

Sabies que per la ciutat de Girona hi passen quatre rius?
El Ter, l’Onyar, el Güell i el Galligants.
És per aquest motiu que a la ciutat hi ha tants de ponts.
Les pistes t’ajudaran a descobrir de quin pont es tracta perquè a continuació el puguis col·locar en el plànol.