Girona literària

Girona apareix d’escenari de fons en algunes obres literàries, biogràfiques, de records, de cròniques de la ciutat… També és una font d’inspiració per a poetes i poetesses. A través dels textos de diferents èpoques i de la mà de persones distintes, podem situar-nos en diferents moments i indrets de la ciutat.
Sabries dir quins són els llocs que es descriuen o als que es fa referència?