Personatges de Girona

Vinculades a Girona trobem persones que per la seva trajectòria professional han destacat dins la història de la ciutat: escriptores, músiques, polítiques, historiadores… Relaciona la curiositat o el fet històric present en cada carta amb la persona a qui li correspon.