Sapiens Girona

Les persones, els edificis únics, la natura, els ponts, les llegendes, les tradicions, els mitjans de comunicació, la gastronomia, els esdeveniments, les festivitats, els equipaments esportius, socials… doten a la ciutat de Girona d’un caràcter identitari i cultural propi.
Ets un bon coneixedor de la ciutat?
De la seva riquesa patrimonial i de les seves múltiples curiositats?
Posa a prova els teus coneixements de la ciutat!

Instruccions:

Si jugues sol o sola pots anar contestant d’una en una totes les preguntes.
El temps per contestar cada pregunta és de 30 segons.