Girona en mots: Edificis emblemàtics


  • Ajuntament

  • Banys Àrabs

  • Casa Masó

  • Catedral

  • La Punxa

  • Les Àligues

  • Monestir de Sant Daniel

  • Sant Fèlix

  • Sant Nicolau

  • Torre Gironella